• Pošlji povpraševanje

NARAVNA DEDIŠČINA

Pohorje

Edinstveno hribovje tega sveta je eden izmed biserov naše narave. Drugačnost pogorja izvira iz nepropustne kamninske podlage, ki je razlog za bogastvo površinskih voda. Pohorje značilno oblikuje velika gozdnatost kjer prevladujejo iglasti gozdovi. Razpršene samotne kmetije – celki, pa so značilen način poseljevanja v tej pokrajini. Do obiska šotnih barij z jezeri, planinskih koč, slapov in potočkov vodijo številne pohodniške in kolesarske poti. 

Ribniško jezero

Visoko šotno barje, ki se napaja z deževnico je naravni rezervat in sodi v zaščiteno območje Natura2000. Jezero krasijo lokvanji, urejena sprehajalna pot do jezera pa je obdana z nizkim ruševjem (Planinskim borom).

Sgermova in Pahernikova smreka

Občudovanja vredni drevesi , ki sta v neposredni bližini in krasita pohorske gozdove.